Visbestand samenstellen, het punt waar iedereen naar uitkijkt. Als je aquarium eenmaal is opgestart en de waterwaardes zijn na ongeveer 4 weken geschikt voor het plaatsen van bewoners wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk doen. Maar waar begin je? Er is een hoop aanbod in verschillende dieren. Vissen, slakken, garnalen en noem het maar op. Door het grote aanbod zie je dus vaak veel mooie dieren, wordt de verleiding heel groot om van alles wat “mooi” is iets te kopen, maar er zitten iets meer eisen aan het samenstellen van een visbestand, dan enkel te zeggen, dit vind ik mooi.

Allereerst is het belangrijk om te weten, dat je met levende dieren gaat werken en dat deze verzorging nodig hebben. Dit komt in de vorm van voeren, onderhoud aan het aquarium en het zorgen voor een geschikte leefomgeving voor jouw dieren. Dit houd dus in dat je bepaalde aspecten moet nalopen.

Er zijn verschillende manieren waarop je een visbestand kan samenstellen:

 • Aquarium inrichten en daarna kijken wat er bij jouw aquarium en inrichting past
 • Eerst kijken welke dieren je wilt houden en daar het aquarium op uitzoeken en inrichten

Beide manieren kunnen effectief zijn, maar er zit wel een verschil tussen beide wegen. In mijn optiek zijn dit de verschillen,

Aquarium aanschaffen en daarna kijken wat er bij jouw aquarium en inrichting past kan wat obstakels met zich meebrengen, waarbij in veel gevallen het grootste probleem de beperking is in de keuze die je nog hebt. Zo kan bijvoorbeeld het aquarium te klein zijn voor de vissen die je op het oog hebt, kan de inrichting niet correct zijn waardoor gekozen bewoners zich blijven verschuilen, gestrest raken en zelfs ziek worden. Ook kan het zo zijn dat je vissen bij elkaar gaat zetten die niet goed bij elkaar passen, dit kan komen door verschillende eisen in waterwaardes, voeding, dominantie, te veel vis in dezelfde waterlaag (komen we later nog op terug) etc.

Kies je er voor om eerst een visbestand te selecteren, dan kun je het hele aquarium opbouwen naar de eisen die de vissen stellen en ondervind je in theorie veel minder ellende in het aquarium. Ik ga daarom ook altijd voor deze optie.

 

Checklist voor keuze bewoners

Er zijn een aantal dingen waar ik naar kijk als ik een visbestand samenstel.

 • Minimale bak maat
 • Waterwaardes
 • Dieet
 • Plaats in het aquarium
 • Hoe te houden? (solitair, koppel, harem, school)
 • Gedrag (territorium vormend, verhouding man/vrouw)
 • Inrichting
Minimale bak maat

Eigenlijk spreekt dit voor zich. Om te zorgen dat onze dieren zich enigszins op hun gemak voelen moeten we zorgen dat de dieren ook genoeg ruimte hebben om te kunnen zwemmen en hun natuurlijke gedrag laten zien. We kunnen geen vis die 50-60 cm wordt in een aquarium van 80 cm lang stoppen, maar ook geen actieve zwemmers in een klein aquarium zetten. 2 goede voorbeelden hiervan zijn de pleco “algeneter” en neon tetra. De eerste wordt enorm groot en zie je vaak in te kleine aquaria verschijnen. De tweede is een klein visje en zie je ook vaak in de kleinere aquaria voorbijkomen, terwijl dit een actief visje is en in een grotere groep hoort te leven. Een te klein aquarium kan de nodige problemen met zich meenemen. In het gunstigste geval zul je vissen waar je lang voor hebt gezorgd moeten herplaatsen. In het ergste geval lijdt het tot problemen bij de dieren, denk aan vergroeiingen bij je dieren. Er wordt namelijk nog steeds veel gedacht dat de vissen groeien naar de ruimte die ze hebben, maar dit is niet helemaal juist. In veel gevallen stop een vis extern met groeien en denken mensen: zie je wel, ze stoppen met groeien. Echter wordt de binnenkant van de vis vergeten. De organen van een vis groeien namelijk wel door en als er op een gegeven moment geen ruimte meer is voor de organen, komen deze in de verdrukking te zitten, zullen sommige organen stoppen met werken of je dieren dusdanig vervormen dat deze geen comfortabel leven meer kunnen lijden. Het juiste formaat aquarium is dus van essentieel belang.

Waterwaardes

Misschien heb je het ooit wel eens ergens gelezen of horen zeggen: wij houden water.

Het water is de basis van elk aquarium. Klopt er hier iets niet, dan zal dat effect hebben op je aquarium. Veel van de aquaria draaien op kraanwater en dus wordt er heel snel geroepen: die vissen kan je gewoon houden op kraanwater, dat heb ik hier ook. Helaas wordt hierbij vergeten dat het kraanwater niet overal de zelfde kwaliteit en parameters heeft. Jouw kraanwater kan een neutrale PH hebben en heel zacht zijn, terwijl het een straat verder een hoge PH en hardheid heeft. Het is dus belangrijk om ten alle tijden de waardes te weten van jouw (kraan)water. Het kan dus ook zo zijn dat bij de 1 de vissen het perfect doen en bij de ander de vissen het zichtbaar slechter doen. De kwaliteit van het water heeft effect op onze dieren. Nu zullen de meeste nakweek dieren het overleven, maar je ziet toch dat deze dieren aanzienlijk korter leven, ander gedrag vertonen, andere kleuren laten zien, minder eetlust hebben etc. Dit komt door het simpele feit dat de dieren niet op hun gemak zijn en langdurig worden blootgesteld aan een “foutieve” leefomgeving.

Een gup en een neon tetra kunnen perfect in harmonie met elkaar samenleven, maar vragen heel andere waterwaardes. Een gup wil wat koeler en harder water met een iets hogere PH, waar de neon tetra weer iets warmer, zachter en zuurder water wil hebben. 1 van de 2 soorten zal dus in een situatie komen waarin ze wel overleven voor een langere periode, maar zich totaal niet op hun gemak voelen. Kies daarom vissen die dezelfde waterwaardes delen. Zo voorkom je een hoop ellende.

 

Plaatst in het Aquarium

Een Aquarium kun je maken of breken met de keuze van je vissen en met name het soort vissen. Rekening houden met het plaatsen van vissen is belangrijk. Vissen leven graag in een bepaald deel van je aquarium. Het aquarium kan je in feite indelen in 3 delen: bodem, midden en oppervlakte.

Zo leven bijvoorbeeld Corydoras voornamelijk op de bodem, tetra’s in de middelste laag en bijlzalmen aan de oppervlakte.

Het verdelen van de bewoners is dus belangrijk. Natuurlijk kan het leuk zijn om een druk aquarium het hebben met vissen die actief rondzwemmen in het midden van het aquarium, maar er kunnen ook problemen ontstaan. Denk aan territoriaal gedrag, concurrentie voor voedsel, gebrek aan plaats en de drukte in het aquarium. Hier komt ook weer het formaat van het aquarium om de hoek kijken. In een groter aquarium kun je nu eenmaal meer soorten plaatsen dan in een kleiner aquarium. Zo kan een persoon 2 a 3 soorten houden op 1 waterlaag en moet de ander het met 1 soort per waterlaag houden.

 

Hoe hou je de vissen?

Vissen komen met allerlei eisen, maar in dit geval kijken we naar het natuurlijk gedrag. Hoe leven de vissen in het wild? Sommige vissen willen een aquarium voor zichzelf (denk aan de Betta man) andere vissen leven in koppels, harems (1 man/vrouw op meerdere vrouwen/mannen) of in groepen/scholen.

Waarom is het zo belangrijk om hier naar te kijken? Dit heeft puur met de natuurlijke omgeving te maken. Om een paar voorbeelden te noemen: Betta’s leven in het wild allen in hun territorium en dulden vaak geen andere indringers, zeker geen andere Betta man. Bij confrontatie loopt dit vaak slecht af.

Het moeten houden van vissen in een harem kan te maken hebben met het gedrag van de mannen onderling (territorium), de snelheid waarmee de vissen zich voortplanten en ook met het karakter van de vissen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de man of de vrouw veel dominanter is dan de ander en dit duidelijk laten merken. Bij beide geslachten zorg je er dan voor dat het minder dominante geslacht in aantallen meer aanwezig is dan het dominante geslacht. Dit zie je bijvoorbeeld veel bij guppen of cichliden waar er 1 man leeft tussen meerdere vrouwen.

Groepen/scholen

Dit is de groep waar vaak de meeste discussies over ontstaan, want wat is nou een groep en wat is nou een school. Het verschil is klein, maar wel noemenswaardig. Een groep bestaat uit enkele dieren, waar een school uit honderden tot duizenden dieren kan bestaan. Je kan dus zeggen, ik heb een groep maanvissen en een school tetra’s. Het is belangrijk om deze dieren ook met meerdere te houden. De dieren voelen zich hierdoor meer op hun gemak, waardoor je het natuurlijke gedrag beter ziet en ook wordt in veel gevallen de agressie binnen de groep beter verdeelt, zoals vaak duidelijk te zien is bij maanvissen. Een school van 50-100 tetra’s zal zich heel anders gedragen dan een groepje van 10-20 dieren. En daar komt weer een eerder genoemd onderwerp ter sprake: formaat van het aquarium is dus heel belangrijk. Kun je geen groep of school plaatsen die er voor zorgt dat bovenstaande problemen niet ontstaan? Plaats deze dieren dan niet in je aquarium.

Inrichting

De inrichting is na de waterwaardes wellicht het belangrijkste van het aquarium. De inrichting is er niet alleen voor jouw om naar te kijken, maar is in de eerste plaats de leefomgeving van jouw dieren. Hoe beter je de inrichting doet, hoe beter de bewoners zich zullen voelen. Niet elke vis voelt zich namelijk comfortabel in elk soort aquarium. Er zijn vissen die van een open bak houden met veel zwemruimte, er zijn vissen die graag een dicht pak planten willen hebben waar ze zich kunnen verstoppen en plekken waar ze zich eventueel kunnen voortplanten. Ook is de verlichting een belangrijke factor. Niet elke vis wordt vrolijk van sterke verlichting boven de bak. Schuwe vissen in een kale bak zetten, zal zo bijvoorbeeld ook voor de nodige problemen zorgen. Een juiste balans tussen de dieren en de inrichting is dus heel belangrijk. Om te bepalen welke inrichting ik nodig heb kijk ik voornamelijk naar de plekken waar de vissen in het wild leven. Dit doe ik per gewenste vissoort. Komen de leefgebieden overeen betreft inrichting dan is dat goed, zit er een te groot verschil in dan zoek ik naar een middenweg of maak de keuze om die vis dan niet te houden in de inrichting die ik voor ogen heb.

Volgorde waarop ik te  werk ga:

 • Kies een hoofdbewoner uit en verzamel daarbij alle benodigde informatie.(boven vernoemd)
 • Kijk naar de inrichting en kijk of je dit kan realiseren
 • Kies de medebewoners uit ( wederom de nodige info verzamelen)
 • Vraag mijzelf af of ik genoeg basis info heb verzameld
 • Maak een Prijslijst of stel een budget op (de hobby kan soms duur zijn)
 • Schaf het aquarium en of de spullen voor de inrichting aan
 • Bouw de inrichting op
 • Laat het aquarium indraaien voor zeker 4 weken en verzamel eventueel extra interessante info ( je kan nooit genoeg kennis hebben)
 • Schaf de vissen aan.

 

Dit stuk is geschreven na mijn eigen ervaringen en kennis, andere ervaringen en manieren van het visbestand uitzoeken zijn natuurlijk ook mogelijk. Dit is enkel de manier die voor mij het beste werkt.

Heb je opmerkingen of aanvullingen, laat het gerust weten.

Categorieën: Vissen

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.